Zo vermijd je erfbelasting of successierechten.
Jan en Monique zijn 70 jaar. Ze hebben hard gewerkt, zuinig geleefd en hun drie kinderen goed grootgebracht. Jan en Monique hebben in totaal een vermogen van 450.000 euro bij elkaar gespaard. Dat staat nu op de bank. Mochten ze overlijden dan erft elk kind 150.000 euro. Samen betalen de kinderen 31.500 euro erfbelasting (3 x 10.500), ofwel 7% van het vermogen.
 Hoe vermijden ze erfbelasting ten belope van 31.500 euro?
  • Kunnen ze hun kinderen 31.500 euro erfbelasting besparen?
  • Ja, dat kan. Door het vermogen via een onrechtstreekse schenking per overschrijving (de zogenaamde “bankgift”) waar de kinderen geen schenkbelasting op betalen, noch erfbelasting als de ouders langer dan 3 jaar (of 4 jaar vanaf 01/01/2020) blijven leven.
  • Kunnen ze hun kinderen 31.500 euro erfbelasting besparen én maandelijkse inkomsten ontvangen?
  • Ja, dat kan.Door samen te investeren in een gesplitste aankoop van onroerend goed, waarbij de ouders het vruchtgebruik verwerven en de kinderen de blote eigendom.
Deze aanpak kan u volledig nalezen in het handige e-book dat we voor u gemaakt hebben.

Goed om te weten: Jan en Monique hoeven niet wakker te liggen van het beheer van hun vastgoed. Dankzij de drie unieke garanties van Syus wordt dat voor hen gedaan. Syus zorgt de eerste vijf jaar er immers voor dat het vastgoed wordt verhuurd, dat het vastgoed wordt beheerd en dat er elke maand het afgesproken bedrag op hun rekening wordt gestort.
Wil u ook uw vermogen activeren, neem dan contact met ons op. Syus begeleidt u immers stap voor stap. 
We werken voor u graag een voorstel op maat uit. 
Contacteer ons: info@syus.be of via 016/670 670.
Copyright © 2020 - www.syus.be